2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l’assignatura
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne (fora de l'aula) i del professor (a l'aula).
Activitats d’auto seguiment Activitats proposades a l’estudiant, amb un pes mínim en la nota, que serveixen per a que l’estudiant pugui autoregular el seu aprenentatge.
Aquesta activitat forma part de l'avaluació.
Atenció personalitzada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes. Al principi del curs cada professor indicarà les seves hores d'atenció.