2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A1
B1
C1
C4
Una serie de proves a l'aula sobre els problemes i exercicis que s'han treballat fora de l'aula. 30%
Proves objectives de preguntes curtes
A1
B1
C1
C4
Un examen final sobre tot el temari (preguntes curtes obertes o de tipus test). 70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació en 2a convocatòria es farà mitjançant un examen final sobre tot el temari (preguntes curtes obertes o de tipus test), que determinarà el 100% de la nota.