2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A1
B1
B7
Resolució de preguntes tipus test al llarg del quadrimestre 40%
Proves mixtes
A1
B1
B7
Examen final: resolució de preguntes tipus tests, de preguntes curtes i/o exercicis. 50%
Proves pràctiques
A1
B1
B7
C1
C4
Resolució de casos, experiments,... al llarg del quadrimestre 10%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Comentari sobre la 1a convocatòria (avaluació continuada): al final del quadrimestre es realitzarà un examen final, que representarà el 50% de l'avaluació continuada. Amb independència de quina és la qualificació obtinguda en la resta de proves de l'avaluació continuada, aprovar aquest examen final és una condició necessària per poder aprovar l'assignatura.

Comentari sobre la 2 ª convocatòria: consistirà en la realització d'un examen, que valdrà el 100% de la nota final. Aquest examen es basarà en la resolució de preguntes tipus test, de preguntes curtes i / o exercicis.

Durant la realització dels exàmens NO es permetrà l'ús o la tinença de calculadores o de dispositius de comunicació i transmissió de dades.

Cometre errors ortogràfics i gramaticals en les proves d'avaluació serà penalitzat amb una reducció de la nota.