2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
A1
B1
B7
Resolució de preguntes tipus tests, de preguntes curtes i/o exercicis. al llarg del quadrimestre 40%
Proves mixtes
A1
B1
B7
Examen final: resolució de preguntes tipus tests, de preguntes curtes i/o exercicis. 50%
Proves pràctiques
A1
B1
B7
C1
C4
Resolució de casos, experiments,... al llarg del quadrimestre 10%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

1a. convocatòria (avaluació continuada)

  • Consta de les següents proves: 2 proves mixtes (40% de la nota global) i 1 prova pràctica (10% de la nota global) al llarg del quadrimestre; i un examen final, que representarà el 50% de la nota global.
  • ${1}iAmb independència de quina és la qualificació obtinguda en la resta de proves de l'avaluació continuada, aprovar l'examen final és una condició necessària per poder aprovar l'assignatura.${1}i
2a. convocatòria
  • Consistirà en la realització d'un examen, que valdrà el 100% de la nota final.
  • Aquest examen es basarà en la resolució de preguntes tipus test, de preguntes curtes i / o exercicis.
1a. i 2a. convocatòria.
  • Durant la realització dels exàmens NO es permetrà l'ús o la tinença de calculadores o de dispositius de comunicació i transmissió de dades.
  • Cometre errors ortogràfics i gramaticals en les proves d'avaluació serà penalitzat amb una reducció de la nota.