2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
   Fonts d'informació
Bàsica

· Bernanke, B. i Frank, R. (2007): Principiosde economía. Ed.McGrawHill,Madrid

. Krugman, P.; Wells, R. i Graddy, K. (2014): Fundamentos de Economía. 3ª edició. Ed. Reverté, Barcelona

· Mankiw, NG i Taylor MP (2017): Economía. Ed. Paraninfo, Madrid.

· Samuelson, P. i Nordhaus, W. D. (2010): Economía. Ed.McGrawHill, Madrid

· Schiller, B. R. (2008): Principiosde economía. Ed.McGrawHill,Madrid

Complementària