2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Subjects
  MATEMÀTIQUES I
   Competences
Type A Code Competences Specific
 A2 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
Type B Code Competences Transversal
 B2 Ability to solve complex problems effectively in the field .....
Type C Code Competences Nuclear
 C1 Intermediate proficiency of a foreign language, preferably English.
 C2 Advanced user knowledge of the information and communication technologies.
 C4 Correct oral and written expression in one of the two official languages of the URV.