2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  MICROECONOMIA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
1 1 2
Sessió Magistral
A1
39 66 105
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
B2
11 20 31
Atenció personalitzada
0.5 0 0.5
 
Proves pràctiques
A1
B2
C1
6 1 7
Proves mixtes
A1
B2
C1
C4
2 0 2
Proves orals
A1
C1
C4
0.5 2 2.5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat