2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  MICROECONOMIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
B2
C4
El temari de l'assignatura es divideix en tres blocs. L'alumne haurà de realitzar un conjunt d'exercicis, qüestions i/o qüestions test relacionades amb cada bloc.
El percentatge de qualificació és 20%, 10% i 10%, respectivament.
40%
Proves mixtes
B2
C4
L'alumne haurà de realitzar un examen final del contingut global de l'assignatura. 60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En la segona convocatòria l'alumne haurà de realitzar un examen final del contingut global de l'assignatura. La seva qualificació representarà el 100% de la nota.