2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Degree of Business Administration and Management (2009)
 Subjects
  MICROECONOMY
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Practical tests
B2
C4
El temari de l'assignatura es divideix en tres blocs. L'alumne haurà de realitzar un conjunt d'exercicis, qüestions i/o qüestions test relacionades amb cada bloc.
El percentatge de qualificació és 20%, 10% i 10%, respectivament.
40%
Mixed tests
B2
C4
L'alumne haurà de realitzar un examen final del contingut global de l'assignatura. 60%
Others  
 
Other comments and second call

En la segona convocatòria l'alumne haurà de realitzar un examen final del contingut global de l'assignatura. La seva qualificació representarà el 100% de la nota.