2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (2009)
 Subjects
  STATISTICS II
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació assignatura
Lecture Classe expositiva
Problem solving, exercises in the classroom Realització explicativa de problemes
Personal attention Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per resoldre qüestions i dubtes concrets