2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (2009)
 Subjects
  ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
IDENTIFYING DATA 2020_21
Subject (*) ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR Code 16214107
Study programme
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (2009)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Compulsory Second 1Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Business Management
Coordinator
SETÓ PAMIES, MARIA DOLORES
E-mail dolors.seto@urv.cat
maria.biendicho@urv.cat
Lecturers
SETÓ PAMIES, MARIA DOLORES
BIENDICHO ROCH, MARIA
Web
Relevant information

LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL i  seguirà la informació inclosa en aquesta guia docent.

En cas que no es pugui garantir la presencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docència mixta/híbrida, l'adaptació es faria de la manera següent:

  • Docència:Els conceptes més bàsics i/o teòrics s'aniran introduint a les sessions virtuals per destinar les sessions presencials als conceptes més complexes i pràctics.
  • Avaluació:L’avaluació es mantindrà igual com està a la guia docent.
  • Atenció personalitzada:L'atenció personalitzada i resolució de dubtes es farà per mitjans electrònics.
DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA 

(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.