2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  COMPORTAMENT ORGANITZATIU
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A3
A5
B5
B6
C4
Activitat/s d'aprenentatge que plantegen una situació (real o simulada) en la que l'estudiant ha de treballar per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
25%
Proves objectives de tipus test
A3
A5
Es realitzarà una prova tipus test sobre els continguts de l'assignatura durant el quadrimestre

Es realitzarà una prova final tipus test sobre els continguts de l'assignatura


15%60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria consistirà en un examen sobre els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura.