2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS Codi 16214109
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Segon 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
CASAS AGUT, MARIA ROSER
CASCÓN PEREIRA, ROSALIA MONTSERRAT
Adreça electrònica rosalia.cascon@urv.cat
mariaroser.casas@urv.cat
nadima.hassan@urv.cat
Professors/es
CASCÓN PEREIRA, ROSALIA MONTSERRAT
CASAS AGUT, MARIA ROSER
HASSAN MARRERO, NADIMA
Web
Informació rellevant

LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL i seguirà la informació inclosa en aquesta guia docent.

En cas que no es pugui garantir la presencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docència mixta/híbrida, l'adaptació es faria de la manera següent:

  • DOCÈNCIA : La docència de les classes magistrals es farà participativament a distància a través dels mitjans virtuals adients. Aquestes classes virtuals també s'utilitzaran per resoldre dubtes sobre les activitats avaluatives grupals a entregar.
  • AVALUACIÓ: L’avaluació es mantindrà igual com està a la guia docent però les activitats grupals plantejades no es presentaràn oralment i la nota serà només del contingut del treball.
  • ATENCIÓ PERSONALITZADA:L'atenció personalitzada i resolució de dubtes es farà per videoconferència o altres mitjans electrònics.

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA

Introducció als conceptes de la funció de gestionar persones i les seves polítiques.

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent