2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Degree of Business Administration and Management (2009)
 Subjects
  HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
   Contents
Topic Sub-topic
PART I: LA GESTIÓ DE PERSONES A L’ORGANITZACIÓ
1. Naturalesa i funcions de la gestió de persones a l’empresa 1.1. Què és la gestió de persones? Naturalesa i funcions
1.2. Importància estratègica de la gestió de persones. Relació amb l’estratègia i integració amb altres funcions
1.3. Nivells de gestió
2. D’on ve la funció de personal? Història 2.1. Orígens
2.2. Fase del benestar
2.3. Management científic
2.4. Ciències del comportament
2.5. Integració de polítiques de personal
2.6. Gestió de recursos humans
2.7. Gestió de persones
3. Qui és el responsable d’aquesta funció? Agents 3.1. Alta direcció
3.2. Línia de comandament
3.3. Departament de RH
3.4. Agències externes
3.5. Model de rols de Tyson
PART II: ACTIVITATS I POLÍTIQUES DE LA FUNCIÓ DE PERSONAL
4. Planificació de RH 4.1. Conceptualització, conceptes i objectius
4.2. Procés
4.3. Avantatges i inconvenients
4.4. Mètodes
4.5. Aplicació pràctica
5. Anàlisi i descripció dels llocs de treball 5. Anàlisi i descripció dels llocs de treball
5.1. Conceptualització, conceptes i objectius
5.2. Procés
5.3. Avantatges i inconvenients
5.4. Mètodes
5.5. Aplicació pràctica
6. Reclutament, selecció i socialització 6.1. Conceptualització, conceptes i objectius
6.2. Procés
6.3. Avantatges i inconvenients
6.4. Mètodes
6.5. Aplicació pràctica
7. Formació i desenvolupament 7.1. Conceptualització, conceptes i objectius
7.2. Procés
7.3. Avantatges i inconvenients
7.4. Mètodes
7.5. Aplicació pràctica
8. Avaluació de l’acompliment 8.1. Conceptualització, conceptes i objectius
8.2. Procés
8.3. Avantatges i inconvenients
8.4. Mètodes
8.5. Aplicació pràctica
9. Retribució i compensació 9.1. Conceptualització, conceptes i objectius
9.2. Procés
9.3. Avantatges i inconvenients
9.4. Mètodes
9.5. Aplicació pràctica
10. Promocions i transferències 10.1. Conceptualització, conceptes i objectius
10.2. Procés
10.3. Avantatges i inconvenients
10.4. Mètodes
10.5. Aplicació pràctica
11. Gestió de la desvinculació 11.1. Conceptualització, conceptes i objectius
11.2. Procés
11.3. Avantatges i inconvenients
11.4. Mètodes
11.5. Aplicació pràctica
PART III : NOVES TENDÈNCIES EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
12. Noves tendències en la GRH 12.1. Gestió per competències
12.2. Gestió del talent
12.3. Altres tendències