2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
   Continguts
Tema Subtema
PART I: LA GESTIÓ DE PERSONES A L’ORGANITZACIÓ
1. Naturalesa i funcions de la gestió de persones a l’empresa 1.1. Què és la gestió de persones? Naturalesa i funcions
1.2. Importància estratègica de la gestió de persones. Relació amb l’estratègia i integració amb altres funcions
1.3. Nivells de gestió
2. D’on ve la funció de personal? Història 2.1. Orígens
2.2. Fase del benestar
2.3. Management científic
2.4. Ciències del comportament
2.5. Integració de polítiques de personal
2.6. Gestió de recursos humans
2.7. Gestió de persones
3. Qui és el responsable d’aquesta funció? Agents 3.1. Alta direcció
3.2. Línia de comandament
3.3. Departament de RH
3.4. Agències externes
3.5. Model de rols de Tyson
PART II: ACTIVITATS I POLÍTIQUES DE LA FUNCIÓ DE PERSONAL
4. Planificació de RH 4.1. Conceptualització, conceptes i objectius
4.2. Procés
4.3. Avantatges i inconvenients
4.4. Mètodes
4.5. Aplicació pràctica
5. Anàlisi i descripció dels llocs de treball 5. Anàlisi i descripció dels llocs de treball
5.1. Conceptualització, conceptes i objectius
5.2. Procés
5.3. Avantatges i inconvenients
5.4. Mètodes
5.5. Aplicació pràctica
6. Reclutament, selecció i socialització 6.1. Conceptualització, conceptes i objectius
6.2. Procés
6.3. Avantatges i inconvenients
6.4. Mètodes
6.5. Aplicació pràctica
7. Formació i desenvolupament 7.1. Conceptualització, conceptes i objectius
7.2. Procés
7.3. Avantatges i inconvenients
7.4. Mètodes
7.5. Aplicació pràctica
8. Avaluació de l’acompliment 8.1. Conceptualització, conceptes i objectius
8.2. Procés
8.3. Avantatges i inconvenients
8.4. Mètodes
8.5. Aplicació pràctica
9. Retribució i compensació 9.1. Conceptualització, conceptes i objectius
9.2. Procés
9.3. Avantatges i inconvenients
9.4. Mètodes
9.5. Aplicació pràctica
10. Promocions i transferències 10.1. Conceptualització, conceptes i objectius
10.2. Procés
10.3. Avantatges i inconvenients
10.4. Mètodes
10.5. Aplicació pràctica
11. Gestió de la desvinculació 11.1. Conceptualització, conceptes i objectius
11.2. Procés
11.3. Avantatges i inconvenients
11.4. Mètodes
11.5. Aplicació pràctica