2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 4 6
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A5
B5
B6
C4
20 40 60
Sessió Magistral
B6
C4
28 28 56
Atenció personalitzada
A5
B5
B6
C4
2 0 2
 
Proves mixtes
A5
2 24 26
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat