2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Degree of Business Administration and Management (2009)
 Subjects
  HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Es descriurà en què consistirà l'assignatura, el seu temari, les metodologies docents i el sistema d'avaluació. S'explicarà la dinàmica de treball setmanal, la distribució de les sessions, etc.
Problem solving, classroom exercises Quinzenalment, cada grup constituït a l'inici de curs haurà de lliurar els exercicis i preguntes treballats a classe sobre un tema en concret.
Case study Quinzenalment, cada grup haurà de lliurar la ressolució d'un cas pràctic. Es realitza a classe. Prèviament el grup ha de dominar els continguts d'aquell tema.
Presentations / expositions Setmalment, un grup exposarà una sèrie d'articles seleccionats sobre el tema de la setmana.
Lecture La modalitat serà participativa i es durà a terme a través de preguntes que fomentin la reflexió i el debat i a través dels dubtes que plantegin els estudiants que prèviament a assistir a la sessió hauran d'haver llegit el temari corresponent.