2015_16
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado en Administración y Dirección de Empresas (2009)
 Asignaturas
  DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Es descriurà en què consistirà l'assignatura, el seu temari, les metodologies docents i el sistema d'avaluació. S'explicarà la dinàmica de treball setmanal, la distribució de les sessions i es conformaran els grups de treball.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Es determinaran les proves d'avaluació continuada, individuals i en grup, a realitzar durant el quadrimestre. Es comptarà la participació activa dels estudiants.
Sesión magistral La modalitat serà participativa i es durà a terme a través de preguntes que fomentin la reflexió i el debat així com a partir dels dubtes que plantegin els estudiants.
Atención personalizada Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per a resoldre qüestions i dubtes concrets. Es recomana escriure als professors prèviament per a confirmar la visita.