2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Es descriurà en què consistirà l'assignatura, el seu temari, les metodologies docents i el sistema d'avaluació. S'explicarà la dinàmica de treball setmanal, la distribució de les sessions i es conformaran els grups de treball.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es determinaran les proves d'avaluació continuada, individuals i en grup, a realitzar durant el quadrimestre. Es comptarà la participació activa dels estudiants.
Sessió Magistral La modalitat serà participativa i es durà a terme a través de preguntes que fomentin la reflexió i el debat així com a partir dels dubtes que plantegin els estudiants.
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per a resoldre qüestions i dubtes concrets. Es recomana escriure als professors prèviament per a confirmar la visita.