2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Degree of Business Administration and Management (2009)
 Subjects
  HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, classroom exercises
A5
B5
B6
C4
Es realitzaran a l'aula i es lliuraran en grup setmanalment. 25%
Case study
B5
B6
C4
Es realitzaran a l'aula i es lliuraran en grup setmanalment. 25%
Presentations / expositions
B6
C4
Es realitzaran en grup. Cada setmana aleatòriament es valorarà la presentació d'alguns grups. 10%
Objective multiple-choice tests
A5
L'examen constarà de preguntes tipus test amb 4 alternatives de resposta sobre el temari de l'assignatura. S'exigeix un mínim de 4/10 per poder sumar amb les altres puntuacions de l'avaluació continuada. 40%
Others  
 
Other comments and second call

Durant l'avaluació continuada de la 1ª convocatòria, s'accepta la NO entrega d'1 cas i 1 exercici. Si es supera aquest límit, l'estudiant haurà d'anar a la 2ª convocatòria.

La 2ª convocatòria valora el 100% en un examen que inclou preguntes tipus test i un cas. Per poder accedir a aquest examen, és requisit imprescindible que s'hagin entregat tots els casos i exercicis proposats durant l'avaluació continuada de l'assignatura.