2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A5
B5
B6
C4
Les tasques específiques s'explicaran en la sessió introductòria del curs. Alguns exercicis es realitzaran a l'aula i d'altres es prepararan prèviament. 50%
Proves mixtes
A5
En l'examen final caldrà obtenir un mínim de 4/10 per poder sumar amb les altres puntuacions de l'avaluació continuada. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La 2ª convocatòria es valora en base a:

- Treballs individuals a lliurar ABANS de la prova final (50%). Aquests treballs es realitzaran individualment i s'especificaran al moodle de l'assignatura.

- Prova mixta final (50%). L'estructura de la prova s'especificarà al moodle de l'assignatura.

Els estudiants que hagin suspès la primera convocatòria hauran de parlar amb el professorat de l'assignatura per tal de determinar les parts de la segona convocatòria de les quals s'hauran d'avaluar.