2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (2009)
 Subjects
  HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, classroom exercises
A5
B5
B6
C4
Les tasques específiques s'explicaran en la sessió introductòria del curs. Alguns exercicis es realitzaran a l'aula i d'altres es prepararan prèviament. 50%
Mixed tests
A5
En l'examen final caldrà obtenir un mínim de 4/10 per poder sumar amb les altres puntuacions de l'avaluació continuada. 50%
Others  
 
Other comments and second call

La 2ª convocatòria es valora en base a:

- Treballs individuals a lliurar ABANS de la prova final (50%). Aquests treballs es realitzaran individualment i s'especificaran al moodle de l'assignatura.

- Prova mixta final (50%). L'estructura de la prova s'especificarà al moodle de l'assignatura.

Els estudiants que hagin suspès la primera convocatòria hauran de parlar amb el professorat de l'assignatura per tal de determinar les parts de la segona convocatòria de les quals s'hauran d'avaluar.