2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A5
B5
B6
C4
Avaluació continuada: Les tasques específiques s'explicaran en la sessió introductòria del curs. Alguns exercicis es realitzaran a l'aula i d'altres es prepararan prèviament en forma de treballs i presentacions principalment grupals. 50%
Proves mixtes
A5
Examen: En l'examen final caldrà obtenir un mínim de 4/10 per a poder fer mitja amb les altres puntuacions de l'avaluació continuada. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La 2ª convocatòria es valora en base a:

- Treballs del curs a lliurar com a molt tard 24h ABANS de l'examen (50%). Aquests treballs es realitzaran individualment i per escrit. Als estudiants que hagin superat l'avaluació continuada a la primera convocatòria se'ls guardarà aquesta nota per a la segona convocatòria. Els estudiants que l'hagin superat parcialment a la primera convocatòria s'hauran de posar en contacte amb el professorat de l'assignatura per a determinar quins elements de l'avaluació continuada hauran de lliurar.

- Examen (50%). Caldrà obtenir un mínim de 4/10 per a poder fer mitja amb les altres puntuacions de l'avaluació continuada.