2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (2009)
 Subjects
  QUALITY MANAGEMENT
IDENTIFYING DATA 2018_19
Subject (*) QUALITY MANAGEMENT Code 16214111
Study programme
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (2009)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Compulsory Third 1Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Business Management
Coordinator
MASET GAYA, RAQUEL
GAS AIXENDRI, CARLOS JESÚS
E-mail carlosjesus.gas@urv.cat
raquel.maset@urv.cat
Lecturers
GAS AIXENDRI, CARLOS JESÚS
MASET GAYA, RAQUEL
Web
Relevant information Assignatura de coneixement bàsic de les característiques diferencials i forma de funcionament pràctic de les empreses, amb la qualitat com a eina de gestió. Explica el procés històric, económic i social que ha conduit al concepte actual de Gestió de la Qualitat, tot justificant les diferents etapes que es poden identificar. Desenvolupa els principis que regeixen la Gestió de la Qualitat i els presenta en la seva vesant d'aplicació directa i pràctica a l'empresa. Proporciona les competències necessàries per saber recopilar dades significatives, analitzar, diagnosticar i presentar propostes adients, per la correcta implantació de la Gestió de Qualitat a l'empresa.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.