2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Coneix els fonaments de la valoració financera.
Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
 B2 Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Troba la solució adequada
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa