2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (2009)
 Subjects
  MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
   Personalized attention
Description
Durant l'horari d'atenció als alumnes es resoldran presencialment qüestions relacionades amb els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura.