2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Degree of Business Administration and Management (2009)
 Subjects
  ORGANIZATIONAL DESIGN
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura, de l'encaix de l'assignatura en el Pla d'Estudis i presentació del professor.
Personal tuition Repàs a conceptes generals i visió general dels temes que es van tractar en assignatures anteriors relacionades amb aquesta.
Lecture Explicació de conceptes teòrics. Presentacions en format "power point". Material publicat prèviament a l'aula virtual (MOODLE).

Explicacions teòriques i exposició d'exemples i casos reals. Comentari d'articles i lectures.
Practicums/Case studies Els alumnes preparen en grup un article o cas durant 30 minuts i després els grups exposen al conjunt de la classe i es propicia un debat i una comparativa de la realitat amb la teoria.
ICT practicals Requereixen consultes i recerca per internet. De casos reals.
Presentations / expositions Els alumnes prepararan en grup lectures i/o articles i/o casos pràctics i després el presentaran a l'aula. Es propiciarà un debat sobre els temes que es comentin, tot relacionant-ho amb la teoria.
Personal tuition Resolució dels dubtes sobre la teoria i els casos reals que s'exposin a classe.