2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A2
B6
1 1 2
Sessió Magistral
B6
C4
10 30 40
Debats
A2
B5
B6
C4
5 15 20
Presentacions / exposicions
A2
B5
B6
C4
10 0 10
Resolució de problemes, exercicis
A2
B5
B6
C4
2 24 26
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A2
B5
B6
C4
20 20 40
Atenció personalitzada
A2
B5
B6
C4
1 0 1
 
Proves mixtes
A2
B6
C4
1 0 1
Proves pràctiques
A2
B6
C4
10 0 10
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat