2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
4 2 6
Sessió Magistral
A4
B5
C2
C4
26 0 26
Debats
A4
B5
C2
C4
1 2 3
Estudis previs
A4
B5
C2
C4
0 34 34
Resolució de problemes, exercicis
A4
B5
C2
C4
25 39 64
Treballs
A4
B5
C2
C4
1 8 9
Atenció personalitzada
A4
B5
C2
C4
1 0 1
 
Proves pràctiques
A2
B6
C4
2 5 7
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat