2013_14
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado de Administración y Dirección de Empresas (2009)
 Asignaturas
  ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Es la sessió destinada a determinar el nivell inicial dels alumnes i a explicar els continguts i objectius del programa, així com el sistema d'avaluació a emprar
Sesión magistral Es l'exposició teòrica i pràctica dels continguts de l'assignatura
Debates debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura
Estudios previos Dedicació per part de l'alumne a llegir, tot estructurant i asimilant conceptes provinents de la bibliografía, les lectures, i d'altres materials proposats durant el curs.
Resolución de problemas/ejercicios Formulació, análisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura
Trabajos Relacionats amb els continguts de l’assignatura en cada moment: harmonització comptable; Elaboració de comptes anuals; i anàlisi e interpretació d’informació financera
Atención personalizada Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per resoldre qüestions i dubtes concrets