2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A2
B5
B6
C4
Elabora un informe de diagnòstic sobre la situació patrimonial, financera i de rendibilitat d’una societat mercantil, i presenta’l. 30%
Proves mixtes
A2
B6
C4
Defineix, relaciona, descriu conceptes relatius als comptes anuals de les societats mercantils i a la qualitat de la informació que contenen. 20%
Proves pràctiques
A2
B6
C4
A partir de l’ informació obtinguda de la societat, mesura els indicadors d’anàlisi comptable i descriu les característiques de la seva situació patrimonial, financera i econòmica. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la 2a convocatòria, l'examen per tots els alumnes constarà de dues proves:

  • Una de questions curtes relatives als comptes anuals i a la qualitat de la informació econòmica i financera de les societats mercantils amb el 20% de la nota total; i
  • una prova pràctica amb una qualificació del 80% de la nota final