2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
A4
B5
C2
C4
Proves de respostes curtes i exercicis sobre els continguts del temes 1, 2 i 3 del programa 20
Treballs
A4
B5
C2
C4
Elabora un informe de diagnòstic sobre la situació patrimonial, financera i de rendibilitat d’una societat mercantil, i presenta’l 20
Proves pràctiques
A2
B6
C4
Resolució d'exercicis pràctics d'analitzar la informació financera d'empreses mercantils (10% en proves parcials, 50% en la prova final). 60
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la 2a convocatòria, l'examen per tots els alumnes constarà de dues proves: Una de preguntes curtes de teoria amb el 20% de la nota total i una prova pràctica amb una qualificació del 80% de la nota final.