2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.
Descriu i valora actius financers de renda fixa.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
Troba la solució adequada
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa