2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació dels objectius, contingut, metodologia i avaluació de l'assignatura.
Sessió Magistral Plantejament dels conceptes fonamentals de les operacions financeres d'amortització i dels actius de renda fixa.

Anàlisi de les magnituds de les operacions financeres d'amortització i dels actius de renda fixa.

Estudi de la rendibilitat/cost de les operacions financeres d'amortització i dels actius de renda fixa.
Resolució de problemes, exercicis Resolució de problemes a partir d'enunciats proporcionats a l'estudiant.
Atenció personalitzada Durant l'horari d'atenció als alumnes es resoldran qüestions teòriques i pràctiques relacionades amb l'assignatura.