2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
   Fonts d'informació
Bàsica MENEU, V.; JORDÀ, M.P.; BARREIRA, M.T. , Operaciones financieras en el mercado español, Barcelona, Ariel, 1994
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, A. , Matemática de la financiación, Barcelona, Ediciones S., 1994
ALEGRE, P.; BORRELL, M.; BADÍA, C.; SANCHO, T. , Ejercicios resueltos de matemática de las operaciones financieras, Madrid, AC, 1995
TERCEÑO, A.; SÁEZ, J.; BARBERÀ, M.G.; ORTÍ, F.; DE ANDRÉS, J.; BELVIS, C. , Matemática financiera, Madrid, Pirámide, 1997
MASCAREÑAS, J. , Gestión de activos financieros de renta fija. , Madrid: Ed. Pirámide, 2002

Complementària