2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  MERCATS I INSTRUMENTS FINANCERS
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A2
C4
30 45 75
Resolució de problemes, exercicis
A2
B4
C4
24 45 69
Atenció personalitzada
A2
B4
C4
1 0 1
 
Proves pràctiques
A2
B4
C4
1 0 1
Proves pràctiques
A2
B4
C4
1 0 1
Proves objectives de tipus test
A2
B4
C4
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat