2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (2009)
 Subjects
  FINANCIAL MARKETS AND INSTRUMENTS
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities L'estudiant recorda i consolida els coneixements previs de finances.
Lecture El professor fa classe magistral.
Problem solving, exercises Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Personal attention Atenció i seguiment de l'estudiant.