2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (2009)
 Subjects
  INNOVATION AND TECHNOLOGICAL CHANGE
IDENTIFYING DATA 2018_19
Subject (*) INNOVATION AND TECHNOLOGICAL CHANGE Code 16214219
Study programme
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (2009)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Optional 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Economics
Coordinator
FERNÁNDEZ GUAL, VERÓNICA
E-mail veronica.fernandez@urv.cat
Lecturers
FERNÁNDEZ GUAL, VERÓNICA
Web
Relevant information La matèria s'ocupa d’un dels principals instruments de les empreses per a competir: la innovació en els productes, els processos, los organitzacions o els canals de marketing. Les empreses que innoven milloren la seva capacitat per competir en els mercats, però també afecten favorablement a les empreses del voltant, gràcies als efectes positius que provoca el coneixement. Avui el paper del coneixement en el progrés i el creixement dels països és inqüestionable, i per això tots els governs despleguen molts esforços per facilitar que les seves empreses inverteixen en la innovació. La segona part del temari adopta una dimensió més normativa de cara a estudiar els instruments a l’abast dels governs, especialment del català, per fomentar la innovació empresarial. Aquesta matèria fa un ressò especial de la contribució del canvi tecnològic al creixement econòmic i al benestar social.
Es recomana cursar aquesta optativa a 3r curs.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.