2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de la matèria. Importància de la innovació en les nostres societats.
La innovació com instrument de competència de les empreses.
Que ès l'economia de la innovació?
Sessió Magistral En aquestes sessions el professor/a presenta els continguts de la matèria, amb un debat obert i amb el suport de material disponible en el moodle.
Treballs Els treballs pràctics tenen com a objectiu facilitar a l'estudiant/a l'apresentatge en la redacció d'informes, l'anàlisi de dades i la presentació de resultats empírics sota el suport de les respectives teories.
Debats En aquests espais es preten crear ambients per a debatre aspectes relacionats amb temes actuals de les nostres societats, en especial relacionats amb la innovació i la ciència.
Atenció personalitzada Espais tuturial entre el professor/a i l'estudiant/a.
Resolució de dubtes, problemes, plantejament de questions, etc.