2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A6
B2
B4
Primer treball individual sobre una empresa innovadora


Segon treball en equip sobre una empresa innovadora
10%10%
Proves de desenvolupament
A2
A6
A7
Prova parcial no eliminatòria (temes 1,2,3 i 4)10%
Proves de desenvolupament
A2
A6
A7

Prova final eliminatòria
60%
Altres  

Resolució de problemes i participació

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La nota final del curs estarà determinada per la participació activa de l'alumne a classe (assistència, participació en els debats, lectura de referències bibliogràfiques, etc.). Es valorarà especialment el rigor i la originalitat del treball realitzat.

La segona convocatòria està adreçada per als alumnes que no superin la primera, al llarg del curs. Consistirà en un prova escrita i es tindran en consideració els treballs pràctics fets durant el curs. Els alumnes podran obtenir la qualificació màxima.