2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES EXTERNES
   Procediments de selecció i assignació
Procediments

Prerequisit

Per poder matricular les Pràctiques Externes és requisit tenir superat el 60% dels crèdits de l'ensenyament.


Matrícula i sol·licitud del lloc de pràctiques

L'estudiant haurà de:

1. Matricular les Pràctiques Externes.

2. Registrar-se a l’aplicació Hera, aplicació de pràctiques de la Facultat d'Economia i Empresa (https://gandalf.fee.urv.cat/hera/registre/estudiant) i adjuntar el CV.

3. Introduir a Hera la seva sol·licitud on podrà consultar el llistat complet dels llocs de pràctiques (https://gandalf.fee.urv.cat/hera/accounts/login/?next=/hera/estudiant). Per completar la sol.licitud caldrà:

3.1 Seleccionar i ordenar un mínim de 15 llocs de pràctiques.

3.2 Prioritzar els criteris addicionals d'ubicació, perfil i horari del lloc de pràctiques. Aquests criteris només s'utilitzaran en el cas que no es pugui assignar cap dels llocs de pràctiques seleccionats en el pas anterior.


Procés d'assignació dels llocs de pràctiques

L'assignació dels llocs de pràctiques es farà en funció de l'expedient acadèmic de l’estudiant. Concretament, els estudiants s'ordenaran:

1. Segons la qualificació mitjana (sobre 10) del seu expedient acadèmic el dia que finalitza el termini de la sol.licitud del lloc de pràctiques.

2. A igualtat de mitjana d’expedient acadèmic, segons el nombre de crèdits superats.

3. A igualtat dels dos criteris anteriors, alfabèticament pel primer cognom, segon cognom i nom, havent elegit aleatòriament una lletra inicial per a l’ordenació.

Es podrà consultar el lloc de pràctiques assignat a l'aplicació Hera.


Terminis

Matrícula: en el termini fixat per la URV

Sol·licitud dels llocs de pràctiques (la sol.licitud es pot fer en dos períodes):

a) Primer període: del 17 al 29 de juliol de 2018

b) Segon període: del 7 al l'11 de setembre de 2018

Assignació:

a) Primera assignació: 6 de setembre de 2018 (corresponent a les sol.licituds realitzades en el primer període)

b) Segona assignació: 12 de setembre de 2018 (corresponent a les sol.licituds realitzades en el segon període)

IMPORTANT

1. El dia 30 de juliol de 2018 s'eliminaran del sistema totes les sol.licituds realitzades pels estudiants que no hagin formalitzat la seva matrícula de Pràctiques Externes. Aquests estudiants hauran de tornar a realitzar la seva sol.licitud en el segon període (setembre).

2. L’estudiant que faci la seva sol·licitud al setembre només visualitzarà els llocs de pràctiques que han quedat vacants després de l’assignació del primer període.

2. Excepcionalment s’acceptarà, en el primer període, la sol·licitud de l’estudiant que, havent realitzat una estada de mobilitat amb qualificacions pendents, no hagi pogut matricular les Pràctiques Externes, sempre que aquesta circumstància es comuniqui directament per correu electrònic, abans del 29 de juliol de 2018, a l'adreça practiques.fee@urv.cat.