2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES EXTERNES
   Procediments de selecció i assignació
Procediments

Prerequisit

Per poder matricular les Pràctiques Externes és requisit tenir superat el 60% dels crèdits de l'ensenyament.


Matrícula i sol·licitud del lloc de pràctiques

L'estudiant haurà de:

1. Matricular les Pràctiques Externes.

2. Registrar-se a l’aplicació Hera, aplicació de pràctiques de la Facultat d'Economia i Empresa (https://gandalf.fee.urv.cat/hera/registre/estudiant) i adjuntar el CV.

3. Introduir a Hera la seva sol·licitud on podrà consultar el llistat complet dels llocs de pràctiques (https://gandalf.fee.urv.cat/hera/). Per completar la sol.licitud caldrà:

3.1 Seleccionar i ordenar un mínim de 15 llocs de pràctiques.

3.2 Prioritzar els criteris addicionals d'ubicació, perfil i horari del lloc de pràctiques. Aquests criteris només s'utilitzaran en el cas que no es pugui assignar cap dels llocs de pràctiques seleccionats en el pas anterior.


Procés d'assignació dels llocs de pràctiques

L'assignació dels llocs de pràctiques es farà en funció de l'expedient acadèmic de l’estudiant. Concretament, els estudiants s'ordenaran:

1. Segons la qualificació mitjana (sobre 10) del seu expedient acadèmic el dia que finalitza el termini de la sol.licitud del lloc de pràctiques.

2. A igualtat de mitjana d’expedient acadèmic, segons el nombre de crèdits superats.

3. A igualtat dels dos criteris anteriors, alfabèticament pel primer cognom, segon cognom i nom, havent elegit aleatòriament una lletra inicial per a l’ordenació.

El termini per realitzar la selecció dels llocs de pràctiques i la data d'assignació es pot consultar a la web de la facultat: http://www.fee.urv.cat/estudiants/practiquesestud/estudcurric/index.html

El lloc de pràctiques assignat es podrà consultar a l'aplicació Hera: https://gandalf.fee.urv.cat/hera/