2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (2009)
 Subjects
  WORK PLACEMENT
   Specific action plan / execution
  Description
Introductory activities Sessió informativa.
Practicum Un cop feta l'assignació, l'estudiant ha de tenir en compte:
1. Les dates clau per a la realització de les pràctiques externes, durant el quadrimestre corresponent.
2. Els dies durant els quals s'ha de fer el lliurament dels convenis i s'han de retornar al tutor.
3. Els dies durant els quals hi ha d'haver la trobada amb el tutor de la FEE.
4. Els dies durant els quals s'ha de fer el lliurament de l'informe de pràctiques al tutor de la FEE.
Coordination and monitoring mechanisms Coordinació i seguiment de l'estudiant a través del tutor de pràctiques intern i del tutor de pràctiques extern, de l’empresa o institució.
Report Elaboració d’un treball per part de l’estudiant en el qual resumirà les característiques de l’empresa, institució pública o centre de recerca on ha realitzat les pràctiques o desenvolupat el projecte de recerca i descriurà les tasques i funcions que ha desenvolupat