2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Economics (2009)
 Subjects
  FINANCIAL ACCOUNTING
IDENTIFYING DATA 2016_17
Subject (*) FINANCIAL ACCOUNTING Code 16224002
Study programme
Bachelor's Degree in Economics (2009)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Basic Course First 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Business Management
Coordinator
PORRAS GARCIA, MARIA JOSE
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
PIÉ DOLS, LAIA
TRAVÉ BAUTISTA, MARÍA ÁNGELES
CASAMITJANA OLIVE, RAMON
E-mail mangels.trave@urv.cat
laia.pie@urv.cat
mariahelena.suarez@urv.cat
ramon.casamitjana@urv.cat
mariajose.porras@urv.cat
Lecturers
TRAVÉ BAUTISTA, MARÍA ÁNGELES
PIÉ DOLS, LAIA
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
CASAMITJANA OLIVE, RAMON
PORRAS GARCIA, MARIA JOSE
Web
Relevant information Aquesta assignatura és altament abstracta i requereix haver assolit coneixements d'Introducció a la Comptabilitat, així com coneixements bàsics de matemàtica financera. L’objectiu principal d’aquest curs consisteix en profunditzar en el coneixement del PGC, en aspectes tals com: actius i passius financers, provisions, càlcul i comptabilització de l’Impost de Societats i elaboració dels comptes anuals. S’aprofundeix en cadascun dels apartats del temari amb casos pràctics que facin entenedors els conceptes teòrics.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.