2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  COMPTABILITAT FINANCERA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.
Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza correctament la distribució de beneficis.
Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.
Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.
Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric