2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  COMPTABILITAT FINANCERA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries En aquesta sessió es donarà a conèixer el programa de l'assignatura, les diferentes activitats que tindran lloc al llarg del curs, així com la forma d'avaluació. També es farà una presa de contacte amb els alumnes , per tal de detectar els seus interessos i el nivell previ de coneixements de la matèria.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura, mitjançant diferents recursos educatius.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi i resolució individual o en grup d'assentaments i d'exercicis, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Debat i anàlisi dels resultats.
Resolució de problemes, exercicis Formulació, anàlisi, i resolució d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne.
Atenció personalitzada Temps per resoldre dubtes als estudiants.