2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Economics (2009)
 Subjects
  PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
IDENTIFYING DATA 2017_18
Subject (*) PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS Code 16224006
Study programme
Bachelor's Degree in Economics (2009)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Basic Course First 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Economics
Coordinator
LOVCHA ., YULIYA
MARTÍN BOFARULL, MÓNICA
SOLDEVILA LAFON, MARIA VICTÒRIA
E-mail monica.martin@urv.cat
mariavictoria.soldevila@urv.cat
judit.albiol@urv.cat
yuliya.lovcha@urv.cat
Lecturers
MARTÍN BOFARULL, MÓNICA
SOLDEVILA LAFON, MARIA VICTÒRIA
ALBIOL SÁNCHEZ, JUDIT
LOVCHA ., YULIYA
Web http://http://moodle.urv.net/moodle/
Relevant information L’assignatura Principis d’Economia Aplicada ofereix una visió que combina teoria i pràctica per tal d’entendre les característiques, macromagnituds i importància de l’activitat econòmica. Concretament, es presenten els principals trets que caracteritzen les economies modernes, tant pel que fa als sectors d’activitat en què aquestes s’estructuren, com a les institucions que les regeixen. Cal destacar que l’enfocament de l’assignatura és eminentment pràctic, ja que al marge de la caracterització teòrica de cadascun dels temes, els alumnes utilitzen una part important del temps de treball en buscar informació econòmica, processar-la i confeccionar treballs i exercicis.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.