2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Subjects
  PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
   Competences
Type A Code Competences Specific
 A5 Aportar racionalitat a l'anàlisi de les institucions econòmiques: empreses; organitzacions públiques; mercats industrials, financers i d'altres serveis.
 A8 Elaborar informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional, regional o local) o de sectors de la mateixa.
Type B Code Competences Transversal
 B6 Clear and efficient communication of information, ideas, problems and solutions in public and in specific technical fields
Type C Code Competences Nuclear
 C3 Management of information and knowledge.
 C4 Correct oral and written expression in one of the two official languages of the URV.