2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
   Continguts
Tema Subtema
TEMA 1.- LA COMPTABILITAT NACIONAL 1.1. L’activitat econòmica i el concepte de Valor Afegit.
1.2. El PIB a la comptabilitat nacional
1.3. Del PIB a la capacitat/necessitat de finançament del país
1.4. Fonts estadístiques
1.5. Cas aplicat: anàlisi de les dades de la comptabilitat nacional
TEMA 2. EL CREIXEMENT ECONÒMIC 2.1. El PIB i el creixement econòmics: comparacions temporals
2.2. Benestar i determinants del PIB per càpita
2.3. Comparacions internacionals del PIB per càpita
2.4. Fonts estadístiques
2.5. Cas aplicat: Comparacions temporals i territorials del PIB de magnituds econòmiques.
TEMA 3. ELS DESEQUILIBRIS INTERNS 3.1. Desequilibris monetaris: la inflació. Indicadors de preus
3.2. Desequilibris al mercat de treball: l'atur. Indicadors del mercat de treball.
3.3. Desequilibris del sector públic: el dèficit públic i el deute.
3.4. Fonts estadístiques
3.5. Cas aplicat: el dèficit públic i les seves implicacions
TEMA 4. ELS DESEQUILIBRIS EXTERNS 4.1. La Balança de Pagament: concepte i estructura
4.2. La capacitat/ necessitat de finançament
4.3. Fonts estadístiques
4.4. Cas aplicat: Evolució del sector exterior de l’economia espanyola i comparativa amb altres economies
TEMA 5. LA INTERDEPENDÈNCIA DELS SECTORS: LA TAULA INPUT-OUTPUT 5.1. Les taules Input-Output com instrument comptable
5.2. Els coeficients tècnics
5.3. L'anàlisi de la interdependència productiva: el model de demanda
5.4. Fonts estadístiques
5.5. Cas aplicat: la Taula Input-ouput de l’economia catalana
TEMA 6 . ELS SECTORS PRODUCTIUS 6.1 Canvis en l'estructura sectorial de les economies
6.2. La transformació del sector agrari
6.3. Els canvis en el sector industrial
6.4. El procés de tercialització
6.5. Fonts estadístiques
6.6. Cas aplicat: anàlisi sectorial de l'economia espanyola