2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
   Continguts
Tema Subtema
TEMA 1.- LA COMPTABILITAT NACIONAL I ANÀLISI SECTORIAL D’UNA ECONOMIA
1.1. La Comptabilitat Nacional
1.2. Els sectors econòmics
1.3. Les relacions intersectorials
1.4. Impactes intersectorials dels canvis en la demanda.
TEMA 2. – ANÀLISI DEL CREIXEMENT ECONÒMIC I DEL BENESTAR.
2.1. El creixement econòmic. Definició i mesura.
2.2. Els factors del creixement econòmic
2.3. Comparacions internacionals.
2.4. Benestar i desigualtat.
TEMA 3. – DESEQUILIBRIS INTERNS I EXTERNS D’UNA ECONOMIA
3.1. L’atur
3.2. Els preus
3.3. El sector públic
3.4. El sector exterior